Alpint


Klassisk och modernt

Walles är väl placerat mittemellan Funäsdalens bästa alpina anläggningar, Ramundberget i klassisk fjällmiljö  (9km) och moderna och utmanande Funäsdalsberget (10km).